GANT Cousteau

Vi tror på samarbeten som kan göra gott för världen. Ofta är det de enskilda individernas passion och drivkraft som kan göra skillnad för andra. Under temat ”Our commitments reflect our passions” har Gant valt att lyfta fram goda exempel på det. 2007 var det Jean-Michel Cousteau och hans organisation Ocean Futures Society, och deras arbete med att skydda havsmiljön från människans framfart.