GANT Jane Goodall

Vi tror på samarbeten som kan göra gott för världen. Ofta är det de enskilda individernas passion och drivkraft som gör skillnad för andra. Under temat ”Our commitments reflect our passions” har Gant valt att lyfta fram goda exempel på det. 2008 var det Jane Goodall vars vardag består av en oförtröttlig kamp för miljön och människors och djurs livsvillkor.