Nilson Shoes

Vi har samarbetat med Nilson Group, d v s Nilson Shoes, Jerns och Radical Sports sedan 2009. Vårt arbete har hittills resulterat i ny logotype, ny grafisk profil och nytt annonsmanér. Utifrån våra erfarenheter av detaljhandeln bidrar vi även till utformningen av nya butiker.