Sedan ett par dagar tillbaka så har vi bokstavligen utökat vårt kontor. Fd Diakonissans lokal mitt emot vår entré har blivit ett nytt konferens- och mötesrum för oss och våra kunder.